ATSAMS70J20A MNT

ATSAMS70J20A MNT 单片机 MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 1MB Flash 1.2V/3.3V 64-Pin QFN EP T/R

ATSAMV71Q20B CB

ATSAMV71Q20B-CB 微控制器 MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 1MB Flash 3.3V Automotive AEC-Q100 144-Pin TFBGA Tray

ATSAMV70Q19B CB

ATSAMV70Q19B-CB 微控制器 MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 512KB Flash 3.3V Automotive AEC-Q100 144-Pin TFBGA Tray

ATSAMS70J19A-AN

ATSAMS70J19A-AN 微控制器 MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 512KB Flash 1.2V/3.3V 64-Pin LQFP Tray

ATSAMS70N19A-AN

ATSAMS70N19A-AN 微控制器 MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 512KB Flash 1.2V/3.3V 100-Pin LQFP Tray

ATSAMV70N20B-CBT

ATSAMV70N20B-CBT 微控制器 MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 1MB Flash 3.3V Automotive AEC-Q100 100-Pin TFBGA T/R

ATSAME70Q20B-AN

ATSAME70Q20B-AN MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 1MB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 144-Pin LQFP Tray

ATSAME70Q21A-ANT

ATSAME70Q21A-ANT MCU 32-bit ARM Cortex M7 RISC 2MB Flash 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 144-Pin LQFP T/R