MKW36A512VHT4R

MKW36A512VHT4R 蓝牙 Bluetooth v5.0 (BLE) SMART SOC 1Mbps Automotive AEC-Q100 64-Pin VQFN-R T/R

SN65HVD231DR

AN 1Mbps Sleep 3.3V 8-Pin SOIC T/R

MCP25020-I/P

MCP25020-I/P 控制器局域网 CAN 1Mbps Sleep 3.3V/5V 14-Pin PDIP Tube

SN65HVD232DR

CAN 1Mbps Sleep/Standby 3.3V 8-Pin SOIC T/R

MCP25020-E/SL

MCP25020-E/SL 控制器局域网 CAN 1Mbps Sleep 3.3V/5V 14-Pin SOIC N Tube

MCP2551T-I/SN

CAN 1Mbps Sleep/Standby 5V 8-Pin SOIC N T/R

MCP25050-I/SL

MCP25050-I/SL 控制器局域网 CAN 1Mbps Sleep 3.3V/5V 14-Pin SOIC N Tube

MCP2515-I/ST

CAN 1Mbps Sleep/Standby 3.3V/5V Automotive AEC-Q100 20-Pin TSSOP Tube

MCP2561-H/SN

MCP2561-H/SN 控制器局域网 CAN 1Mbps 5V Automotive AEC-Q100 8-Pin SOIC N Tube

MCP2515-I/SO

CAN 1Mbps Sleep/Standby 3.3V/5V Automotive AEC-Q100 18-Pin SOIC W Tube