DSC6183MI2A-000K000T

DSC6183MI2A-000K000T 振荡器 Oscillator MEMS 0.002MHz to 0.999999MHz ±25ppm (Stability) LVCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V Automotive AEC-Q100 4-Pin VFLGA SMD T/R

DSC6183HI2A-000K000

DSC6183HI2A-000K000 振荡器 Oscillator MEMS 0.002MHz to 0.999999MHz ±25ppm (Stability) LVCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V Automotive AEC-Q100 4-Pin VFLGA SMD Bag

DSC6183HI2A-000K000T

DSC6183HI2A-000K000T 振荡器 Oscillator MEMS 0.002MHz to 0.999999MHz ±25ppm (Stability) LVCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V Automotive AEC-Q100 4-Pin VFLGA SMD T/R